- Tarkennus: ”Yhteistoiminnassa” on oikein! (”Yhdessä”- mielikuva ehkä aikaisemmasta sanamuodosta)

Tähän alkuun edelliset jutut:

2 lautasta, Suomen perustuslaki, Lissabonin sopimus ja oikeusministeri Brax

 admin @ 9:53 pm

2 lautasta, Suomen perustuslaki, Lissabonin sopimus ja oikeusministeri Brax

Oikeusministeri Tuija Brax jatkaa Suomen perustuslain halventamista. Tällä kertaa hän ilmoittaa, että oikeudellisesti ei ole mitään epäselvää kumpi, pääministeri vai tasavallan presidentti edustaa Suomea EU-huippukokouksissa.

Poliittista oikeutta.

Brax piiloutuu poliittisesti valitun ja poliittisen perustuslakivaliokunnan lausuntoihin reipppaana poliitikkona. Nyt hän varsinkin ilmoittaa kun Lissanbonin sopimus astuu voimaan, että  asiassa ei ole mitään epäselvää.

Kuinkahan on?

Suomen perustuslain mukaan ulkopotitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä hallituksen  kanssa. Siis presidentti johtaa. Koska Lissabonin sopimusta ei ole hyväksytty, näppärästi, perustuslain säätämisjärjestyksessä, niin ei se voi mennä Suomen perustuslain edelle, paitsi tietenkin perustuslakivaliokunnan ja ”oikeuministerin” mielestä.

Tämä ei muuksi muutu, mutta tietenkin läpeensä mätä, (melkein kaikki) poliitikkojen joukko ajaa tasavallan presidentin pois johtamasta Suomen ulkopolitiikkaa vaikka päätökset ovat tämänhetkisen perustuslain vastaisia, jonkun sopimustasoisen sopimuksen mukaisesti. Lissabonin sopimuksessa EU:lle annettiin oikeushenkilön asema tulkitsemalla väärin Suomen perustuslakia, näppärästi hyväksymättä sitä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivalokunta tulkitsi, että perustuslainsäätämisjärjestystä ei tarvita.

Suomi pysyy banaanivaltiona, jos tänne ei saada riippumatonta perustuslakituomioistuinta, niinkuin  demokraattisissa länsimaissa on (kaiketi pääsääntöisesti). Tästä oli hyvä kirjoitus eilen tai toissapäivänä  Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. Kirjoitus täytyy kaivaa esiin ja julkaista.

Aikaisemminkin tähän asiaan on puuttunut mm. Nettisanomat lukuisissa kirjoituksissaan.
http://www.nettisanomat.com

Viikkosanomat. Pääkirjoitus. Pertti Manninen. Maanantai 2009-11-30 klo 21:53.

 

Yhdessä vai yhteistyössä?

— admin @ 10:38 pm

Virallisillakin sivuilla on asia epäselvennetty!

”Hän johtaa myös ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen kanssa.”

”Tasavallan presidentti

Tasavallan presidentti valitaan välittömillä, tarvittaessa kaksivaiheisilla vaaleilla kuudeksi vuodeksi. Sama henkilö voidaan valita korkeintaan kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Tasavallan presidentti käyttää yhdessä hallituksen kanssa ylintä toimeenpanovaltaa.

Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait, samoin kuin valtion tulo- ja menoarvion. Presidentillä on laaja nimitysoikeus. Hän nimittää eduskunnan valitseman pääministerin ja pääministerin ehdotuksesta ministerit. Hän nimittää myös tärkeimmät virkamiehet. Presidentillä on oikeus päättää yhdessä pääministerin kanssa ennenaikaisista eduskuntavaaleista. Hän johtaa myös ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen kanssa.”

 

Kyllä asia pitää ilmaista niinkuin se on laissa kirjoitettu siis: Yhdessä.

Kyllä kai yhdessäolemisessa ollaan myös yhteistyössä, mutta kirjoitettakoon pykälä niin selvästi, ettei epäselvää jää.

Esimerkiksi: Ulkopolitiikka johtaa pääministeri. Tällöin tietenkin pääministerille tulee asettaa korkeat tieto- ja  taitovaatimukset ja myös korkeat eettiset vaatimukset.

Viikkosanomat . Pertti Manninen maanantaina 2008-11-230 klo 23:35

 

 

Nyt uutta tekstiä:

Suoraan voimassa olevasta perustuslaista:

8 luku

Kansainväliset suhteet

93 §
Toimivalta kansainvälisissä asioissa

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään.

Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

 

Semantiikkaa:
Jos yhteistoiminnan aste on nolla, niin presidentti johtaa yksinään ulkopolitiikkaa.

Valtioneuvosto ei voi yksinään päättää mistään asiasta (ulkopolitiikan johtamisessa).

”Tarkennus” pääsääntöön perustuslaissa:
Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä.

Semantiikkaa:

EU:  Valtioneuvosto valmistelee päätökset kansallisesti ja päättää Suomen toimenpiteistä (jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä.)

Kuitenkin: Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa (yhteistoiminnassa!). 

Tämän mukaan EU-kokouksessa pääministeri ei voi yksinään päättää mistään uudesta asiasta, jota ei ole valmisteltu ja jolla täytyy tietenkin olla hallituksen enemmistön tuki takanaan. EU-kokouksissa ei siis päätetä mistään valmistelemattomista asioista. Näin ollen se, joka johtaa Suomen ulkopolitiikkka olisi oikampi henkilö edustamaan Suomea kokouksissa. Siis tasavallan presidentti.

Osallistumisesta EU-kokoukseen ei perustuslaissa ole sanottu mitään, joten näillä pykälillä on elettävä.

Oikeusministeri Tuija Braxin toteamus siitå, että asiassa (EU-kokoukseen osallistujasta) ei ole oikeudellisesti mitään epäselvää, on mielenkiintoinen. Ei ole ensimmäinen kerta, kun hän tukee valtapuolueiden tulkintoja. ”Lex Nokia on niin vähän perustuslain vastainen, että hän esittelee ja hyväksyy sen”. Lähes sanatarkka lainaus.

Mikään laki ei saa olla yhtään perustuslain vastainen (jollei sitä säädetä perustuslain säätämisjärjestykseesä, jolloin se ei sitten enää olekaan perustuslainvastainen, näinkö se menee?). Tämä Matti Vanhanen, pääministeri, on käsittääkseni todennut, että Lissabonin sopimuskin vain hiukan rikkoo perustuslakia, siis vain hiukan.

Linkkejä tulossa (toivottavasti)

 Viikkosanomat, Pertti Manninen. Tiistai 2009-11-30 klo 09:39

 Viikkosanomat
sivut
http://www.viikkosanomat.fi/viikkosanomat.html

Blogi
http://viikkosanomat.fi

 

 

Comments are closed.