Posts Tagged ‘myrkyt’

Paskamainen naapuri. Osa 2. Kasvun Aika Oy:n toimitusjohtaja Juha Nieminen jatkaa ongelmajätteiden ja myrkkyjen maahan hautaamista naapurin kaivojen viereen.

maanantai, kesäkuu 13th, 2011

Paskamainen naapuri. Osa 2. Kasvun Aika Oy:n toimitusjohtaja Juha Nieminen jatkaa ongelmajätteiden ja myrkkyjen maahan hautaamista naapurin kaivojen viereen.

Vuosi sitten syykuussa 13.09.2010 shit.fi kertoi naapurista, joka öykkäröi Kirkkonummella Kauhalassa naapureistaan piittaamatta jos jotakin. Kirjoituksessa oli kuvailuja tämän tienrakennus- ja ojankaivuu ym touhuista. Kirjoitus on luettavissa esim. osoitteessa
http://www.asiat.fi/shit/2010/09/13/etusivu.htm

Kirjoituksesta puuttui maininta siitä, että myös lokakaivonsa naapuri, Juha Nieminen, tyhjensi vuosikausia uppopumpulla roiskimalla paskan ympäristöönsä. Vasta tänä keväänä on nähty loka-auto hänen tontillaan.

Muutosta on myös se, että hän on nyt sulkenut betonisen rengaskaivonsa kannella, eikä siis ilmeisesti enää käy siellä vilvoittelemassa. Muuten tilanne on ennallaan: naapurin puolelle kaivettu oja on yhä edelleen naapurin puolella, vastoin nimenomaista kieltoa naapurin puolelle täyttämänsä oja, jota sitten käytti työkoneiden kulkutienä tontilleen, on yhä kaivamatta auki, toisen naapurin rakentaman tiepohjan katkaisu on yhä korjaamatta lupauksista huolimatta jne jne.

Kirjoituksen johdosta Juha Nieminen kuitenkin teki rikosilmoituksen ja tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta ja vaati rangaistusta. Asiassa suoritettiin kuulustelu, jossa Nieminen mm. kertoi seuraavaa.

”Useat sivustoilla esitetyt seikat ovat joko täysin valheellisia tai vahvasti liioiteltuja. Sivustoilla myös suoraan vihjataan, että olisin syyllistynyt ympäristörikokseen ja veropetokseen.” Ja lopuksi. ”Vaadin Pertti Manniselle rangaistusta sekä mahdollisesti korvausta minulle aiheutuneesta vahingosta. Korvausvaatimuksesta keskustelen asianajajani kanssa ja toimitan sen tarvittaessa syyttäjälle.”

Syyttäjä, kihlakunnan syyttäjä Jutta Biström, teki sitten 22.11.2010 päätöksen esitutkinnan lopettamisesta (syyttämättäjättämispäätöksen) perusteluinaan:

”Tutkinnanjohtaja on 12.11.2010 esittänyt. että esitutkinta lopetetaan.

Tutkintailmoituksen mukaan asiassa on kysymys internet-sivustoilla esitetyistä loukkaavista väitteistä. Asianosaisilla on poliisitutkinnassa valmistumassa vahingontekoasia, ja nyt kyseessä oleva epäilty kunnianloukkaus on jatkoa näille aikaisemmille tapahtumille.

Käytettävissä olevan aineiston valossa arvioituna totean, että jos esitutkinta toimitettaisiin ja jos epäiltyyn rikokseen liittyvät näyttö- ja oikeuskysymykset saataisiin syyksilukevan ratkaisun edellyttämällä varmuudella esitutkinnassa selvitettyä, tulisin tekemään asiassa seuraamusluontoisen syyttämättäjättämispäätöksen, koska asia joka tapauksessa on kokonaisuutena arvioiden vähäinen.”

Syyttäjän päätöksen mukana liitettyyn Ohjeita asianosaisille on mm. lause: ”Asianomistajalla on tämän päätöksen jälkeen oikeus käyttää omaa syyteoikeuttaan.


Tässä osassa 2 kerrotaan tarkemmin ympäristörikoksesta, johon Juha Nieminen on syyllistynyt, jos myrkyllisten ongelmajätteiden maahan hautaaminen rikokseksi katsotaan.

Oheisen kartan selostus (alueiden koot ohjeellisia, ei mittanauhalla mitattuja).
Numeroitu alue 1.
Juha Niemisen rakentama tie, jonka alla on pohjalla purkutyömaiden betonin kappaleita, vanhoja punatiilejä, styroxia, muoviriekaleita ym roskaa sekä myös asbestia! Päällystetty soralla. Rakennettu 3-4 vuotta sitten.
Numeroitu alue 2. Kooltaan noin 5×20 m (100 m2), joka sisältää purkutyömaiden betoninkappaleita, styroxia, pellinkappaleita, muovia, kyllästettyä puuta ja mahdollisesti myös asfaltin kappaleita. Päällystetty ja piilotettu irtomaalla, jonka alkuperä lienee yhtä epämääräinen kuin siellä alla olevat ongelmajätteet. Rakennettu kesällä 2010.
Numeroitu alue 3. Kooltaan noin 50 x20 m (1000 m2). Alue, jolta pintamaa on poistettu noin metrin syvyydeltä ja joka odottaa siis noin 1000 kuutiota (sataa autokuormallista) ongelma- ja purkujätettä.

Kuva381309d20110614karttaosa2arajatnumerot

Kartta jo haudatuista ongelmajätteiden sijoituspaikoista (alueet 1 ja 2) sekä lisäalueesta (alue 3), jolle jätteitä ollaan vasta tuomassa.

Mikäli Juha Niemisen hankkeen annetaan toteutua hän onnistuu vastaanottamaan tälle yksityiselle kaatopaikalleen noin 120 kuormallista ongelmajätettä. Jos arvioidaan, että hän saa 100 euroa kuormalta, kysymyksessä on noin 12 000 euron bisnes, jolloin naapureiden kaivovesistä ei kannata välittää, vaikka ne olisivat vain 5 m:n päässä Niemisen paikalle ajattamasta paskasta. Törkeän suunnitelmalliseksi teon tekee myös se, että hän on tehnyt itselleen porakaivon, jolloin pintakaivojen pilaantumisella ei ole niin väliä.

Kasvun Aika Oy:n toimitusjohtaja Juha Nieminen ei tietenkään yksin ole vastuussa tästä ongelmajätekaatopaikasta, vaikka se hänen maillaan sijaitseekin. Kyllä myös jätteiden lähettäjä, kuorma-auton kuljettajat ja peittämiseen osallistuneet kaivinkoneen kuljettajatkin jotakin vastuuta asiasta kantavat.

Nieminen on yrittänyt olla taitava kätkiessään jätteitä. Hänellä on valmis maa-aineskasa tontillaan, josta sitten saman tien kaivuri käy peittämässä jätteet tai sitten viimeiset kuormat sisältävät maa-ainesta, jotka kipataan heti jätteiden päälle.

Ohessa myös joitakin perjantaina 10.06.2011 otettuja kuvia näistä numeroiduista alueista (Niemisen pihalle astumatta).

Pertti Manninen. Päätoimittaja. Shit.fi. Maanantaina 2011-06-13 klo 12:43.

http://www.asiat.fi/shit/2011/06/13/etusivu.htm

DSC05917d20110610monttu600a

DSC05921d20110610montunreuna

DSC05922d20110610betonipylvas600ash

DSC05915d20110610peitetty600