2021. Huhtikuu. VTV:n uudistusohjelma vuodelta 2019 itsensä esittelemänä.

2021. Huhtikuu. VTV:n uudistusohjelma vuodelta 2019 itsensä esittelemänä.

”Tarkastusviraston uusi organisaatio aloittaa – tavoitteena vahvistaa tarkastustiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta

24.4.2019 klo 10:00

Valtiontalouden tarkastusvirasto on uudistanut strategiansa ja johtamisjärjestelmänsä. VTV johtaa jatkossa toimintaansa neljän vaikuttavuusalueen avulla. Muutoksen tavoitteena on laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toimintaympäristön nopeat muutokset huomioiva johtamismalli, ketterät prosessit sekä monipuolinen osaamisen kehittäminen.

”Tavoitteena on vaikuttava, tehokas ja yhtenäisesti toimiva tarkastusvirasto. Toimintaamme ohjaa hallinnon kehittämistä tukevan tiedon tuottaminen. Meille on erittäin tärkeää, että valtionhallinto voi hyödyntää laajasti tuottamaamme tarkastustietoa”, pääjohtaja Tytti Yli-Viikari tiivistää.

Tarkastusvirastoa johdetaan neljällä vaikuttavuusalueella
Tarkastusviraston uudet vaikuttavuusalueet ovat 1) kestävä julkinen talous, 2) kestävä hallinnon kehittäminen, 3) hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta ja 4) toimiva tiedonhallinta. Vaikuttavuusalueilla johdetaan viraston tarkastus- ja valvontatyötä sekä vahvistetaan viraston tuottaman tiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen ytimessä on julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelu ja hallinta. Tarkasteltavia teemoja ovat finanssipolitiikka ja sen valmistelu sekä valtion omaisuuden, vastuiden, investointien ja rahoitusriskien hallinta. Vaikuttavuusalue kattaa myös valtiontalouteen kohdistuvien riskien kannalta tärkeän rahoitussektorin valvonnan ja sääntelyn. Tarkastus- ja valvontatiedolla vaikutetaan siihen, että julkista ja valtiontaloutta hoidetaan kestävästi, vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Finanssipolitiikan riippumattomalla valvonnalla varmistetaan myös sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta ja vaikutetaan säännöstön tarkoituksenmukaisuuteen. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Matti Okko.

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalue keskittyy hyvinvointivaltion peruspilareihin, joita ovat sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä kokonaisturvallisuus. Tarkastustiedolla vaikutetaan näiden osa-alueiden taloudellisen kestävyyden turvaamiseen ja kehittämiseen. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Anna-Liisa Pasanen.

Toimivan tiedonhallinnan vaikuttavuusalue läpäisee koko valtiontalouden ja valtiokonsernin. Sen painopistealueita ovat talouden tiedonhallinta, toiminnan tuloksellisuuden, konsernitiedon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehitys sekä talousarvion noudattaminen valtiokonsernissa. Vaikuttavuusalueen johtaja toimii Jaakko Eskola.

Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen avainteemoja ovat yhtenäinen valtioneuvosto, hallinnon rakennereformit ja kokeilukulttuuri, valtio työnantajana, kestävä kehitys ja lainsäädännön laatu. Vaikuttavuusalueen johtajan tehtävä on toistaiseksi täyttämättä ja valinta tehdään keväällä 2019.

Katso VTV:n johdon videoterveiset muutoksesta(Avautuu uuteen välilehteen).

Lue lisää VTV:n organisaatiosta.

Lue lisää VTV:n strategiasta.

JAA ARTIKKELI
(Avautuu uuteen välilehteen) (Avautuu uuteen välilehteen) (Avautuu uuteen välilehteen)
KATEGORIAT
Uutiset
AVAINSANAT

strategia”

Tähän kopioinut Viikkosanomat. Pertti Manninen. Keskiviikko 7.4.2021 09:39.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.