Lainattu: Selvitys paljastaa Laukaan hallitustyön kipupisteet

Lainattu: Selvitys paljastaa Laukaan hallitustyön kipupisteet

Seuraava teksti löytyi Ylen Keski-Suomen radion sivuilta

Päiväys ilmeisesti tiistai 2010-03-23.

”Selvitys paljastaa Laukaan hallitustyön kipupisteetjulkaistu ti klo 11:25, päivitetty ti klo 16:41

[näytä kuva: Linkki kuvaan (YLE Keski-Suomi) ]

Laukaan teettämä selvitys kunnan hallitustyöstä on korutonta kertomaa. YLE Keski-Suomen haltuunsa saama konsulttiselvitys tuo esiin muun muassa luottamusmiesten ja viranhaltijoiden työnjaon ja pelisääntöjen epäselvyyden sekä luottamuspulan.

Laukaan hallitustyö ei saa viranhaltijoilta kummoisia pisteitä. Konsulttiyhtiön selvitykseen osallistui 11 Laukaan keskeistä viranhaltijaa sekä kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto. Kaikki johtavat viranhaltijat ovat sitä mieltä, että luottamushenkilöiden ja virkamiesten työnjako ei ole selkeä. Lähes kaikki ovat eri mieltä väitteestä ”Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit ja työnjako ovat selkeät”.

Kovin tyytyväisiä eivät ole luottamushenkilötkään. Hallituksesta ja valtuuston puheenjohtajistosta yksikään ei ole täysin samaa mieltä edellisen väitteen kanssa. Jossain määrin samaa mieltä on 14 luottamushenkilöstä vajaa kolmasosa. Yli puolet on sitä mieltä, etteivät roolit ja työnjako ole selkeitä.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset pelisäännöt eivät myöskään ole selkeät, eikä sääntöjä kunnioiteta. Erityisesti virkamiehet kokevat tilanteen kehnona – yksikään heistä ei koe pelisääntöjä selkeiksi tai kunnioitetuiksi. Luottamusmiehistäkin suurin osa kokee samoin.

Hallitustyö ei ole rakentavaa ja palaute on rikkovaa

Virkamiehet ovat yhtenä joukkona myös sitä mieltä, ettei hallitus toimi avoimesti eikä pysty rakentamaan yhteistä linjaa kokouksissa. Johtavista luottamushenkilöistäkin lähes puolet on sitä mieltä, ettei toiminta ole avointa ja linjaavaa. Koko 23 hengen vastaajajoukosta vain viisi pitää hallitustyöskentelyn ilmapiiriä edes jossain määrin innostavana ja uusiin ideoihin kannustavana.

Laukaan hallitus ei myöskään tunnu kuuntelevan eikä antavan arvoa toisten näkemyksille. Viranhaltijoista yksi on sitä mieltä, että jossain määrin kuunnellaan ja arvoa annetaan. Luottamushenkilöiden vastaukset hajoavat enemmän, mutta lähes 40 prosenttia on sitä mieltä, ettei hallituksessa juuri kuunnella eikä annetta arvoa toisten näkemyksille.

Keskeisiä kipupisteitä on selvityksen mukaan palautteenanto. 60 prosenttia luottamushenkilöistä on sitä mieltä, etteivät hallituksen jäsenet anna toisilleen rakentavaa palautetta. Kukaan ei ole palautteenantoon täysin tyytyväinen, ja jossain määrin tyytyväisiäkin on vain pari. Virkamiehet näkevät tilanteen vieläkin synkempänä.

Luottamusta puuttuu

Virkamiesten ja luottamushenkilöiden väliltä vallitsee konsulttiselvityksen mukaan luottamuspula, josta molemmat ovat tietoisia. Luottamushenkilöistä vain yksi katsoo, että hallituksessa luotetaan asioiden valmisteluun. Viranhaltijoista yksikään ei koe, että valmisteluun luotettaisiin.

Lähes puolet luottamushenkilöistä arvioi, ettei päätöksenteko perustu hyvään virkamies- ja lautakuntavalmisteluun. Vain vähemmistö näkee Laukaan päätännän perustuvan hyvään valmisteluun. Virkamiesten näkemykset eivät jakaudu yhtä selvästi, mutta myös heistä vähemmistö katsoo päätöksenteon perustuvan hyvään valmisteluun.

Myös hallituksen puheenjohtaja Pirjo Vuorenpään (kesk.) ja viranhaltijajohdon välinen yhteistyö saa selvityksessä kehnon arvosanan. Virkamiesjohdosta yksikään ei pidä yhteistyötä toimivana, luottamusmiesjohdosta löytyy muutama, joiden mielestä se toimii.

Kommentit kertovat

Konsulttiselvitykseen on liitetty myös kyselyyn vastanneiden avoimia kommentteja. Tässä niistä muutamia:

”Kunnanhallituksen työskentelystä kielteinen kuva muodostuu muutaman henkilön, lähinnä yksi jäsen ja puheenjohtaja sekä valtuuston puheenjohtajan toiminnan perusteella. Se kuitenkin pilaa koko hallituksen ilmapiirin ja lopputuloksen. Koska kokonaiskuva muodostuu näiden mukaan, se on valitettavasti näin huono. On pöydän ääressä kunnioitettaviakin ihmisiä, mutta heidän kykynsä hukkuu. Asioiden valmistelu on viety nurkan taakse ja ryhmäkokouksiin, junttapäätösten perusteluja ei tiedetä. Valmistelu ei ole avointa, päätöksenteko on peliä, jossa kuntalainen unohtuu. Hallituksen eräs jäsen jatkuvasti ja pari muuta pöydän ääressä istuvaa usein viestivät sanallisesti ja sanattomasti että eivät luota viranhaltijoiden rehellisyyteen valmistelussa, käytetään loukkaavia ja alentavia ilmaisuja. Jos tämä olisi normaali työpaikka, olisi jo kauan sitten tehty ilmoitus häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Huono arvio valtuuston puheenjohtajistosta koskee ykköspuheenjohtajaa, kaksi muuta ovat asiallisia, ainakin hyvää tarkoittavia.”

”Epäilyistä, luottamuksen puutteesta ja kireästä ilmapiiristä pitäisi lopultakin päästä eroon. Uudet jäsenet, joilla ei ole välttämättä tietoa menneistä prosesseista, väitetyistä virheistä ja ylläpidetyistä kaunoista, joita tämän hetken tapahtumien taustoilla saattaa olla, voivat kokea turhautumista ja hämmennystä. Lähtökohtaisesti ainakin minulla on tarve ja halu uskoa, että johtavat viranhaltijat niin kuin luottamushenkilötkin ajavat koko kunnan parasta. Syyttelyt valehtelusta ja juonimisesta ovat masentavia eivätkä kuuluu sivistyneitten ihmisten yhteistyöhön.”

Pieni oppositio ei tuo omia rakentavia ehdotuksia, vaan ajatuksena tuntuu olevan vastustaa hyviäkin muutosesityksiä, kun ne tulevat ”vääriltä” henkilöiltä. Olisi syytä löytää konsensusta enemmän.

Pj:llä ja monella hall. jäsenellä kvasitietoa ja näkemyksiä puhtaalta luulopohjalta. Kokemus hall. työskentelystä täyttä hepreaa. Sekä hall. että valt. pj. sotkeutuvat alituiseen täysin operatiivisiin asioihin vaikeuttaen viraston työskentelyä. Osa kunnan palkollisista jo täysin leipääntyneitä ja kokevat ahdistuneisuutta. Päättäjien keskuudessa järkyttävä epäluottamus toisiinsa. Pari häirikköä käyttää 90 % kaikista puheista ja venyttää lyhyenkin asialistan käsittelyä tuntitolkuiksi. Moni paljon nähnyt ja kokenut viranhaltija on varmasti äimän käkenä koko puljeerauksesta. Tässähän menee usko koko poliittiseen järjestelmään.

YLE Keski-Suomi / Antti Seppälä”

Lainaus loppuu.

Kommentti: Ei muuta kuin aikaisempi teksti saa hiukan lisävalaistusta. Sotku mikä sotku. Valtaan pyrkimisessä ei kaihdeta mitään keinoja. Selvittäjät itse selvittävät ja konsultti rahastaa. Konsultin nimi olisi syytä julkistaa. Omituiselta tuntuu, että

”Kaikki johtavat viranhaltijat ovat sitä mieltä, että luottamushenkilöiden ja virkamiesten työnjako ei ole selkeä.”

Omituiselta tuntuu, että

”Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset pelisäännöt eivät myöskään ole selkeät, eikä sääntöjä kunnioiteta.”

Mitä ihmeen sääntöjä?

Omituiselta tuntuu, että

”Virkamiehet ovat yhtenä joukkona myös sitä mieltä, ettei hallitus toimi avoimesti eikä pysty rakentamaan yhteistä linjaa kokouksissa.”

Yhteistä linjaa kenen kanssa?

Keskenään vai virkamiesten kanssa? Hallitus hallitsee enemmistöpäätöksin, ei siinä sen kummempaa.

Jos hallitus ja virkamiehet eivät tule toimeen keskenään, niin kenen kuuluu antaa periksi? Siinäpä kysymys. Laittomuudet ovat sitten asia erikseen.

Kai tällaisen humpuukin tilaamisesta joku on vastuussa. Tilaajan nimi esiin.

Pertti Manninen, Viikkosanomat torstaina 2010-02-25 klo 00:28.


Lisäksi yleisemmin:
Aikaisempi kirjoitus sivuaa osaltaan tätä samaa asiaa- Siellä on myös lisälinkkejä kunnallisen päätöksenteon kummallisuuksiin, oman edun pyrkimiseen, oikeuden tutkittavana parhaillaan olevaan ympäristösihteerin erottamiseen, johon prosessiin oli palanut järjetön määtä palkallisia työtunteja. Toivottavasti asiat selkiytyvät ja äänestäjät voivat jo vuoden päässä pidettävissä eduskuntavaaleissa antaa tuomionsa niille puolueille, jotka ovat sotkussa päällimmäisinä, vaikka edustajia Helsinkiin ollaankin valitsemassa.

Puolueiden on hyvä muistaa, että paikallistason törttöilyt vaikuttavat myös osaltaan valtakunnan vaaleissa.  Ei ole tutkittu, mutta lonkalta voisi vetää johtopäätöksen, että jos joku puolue kunnassa oikein törtöilee ja se tulee äänestäjille selvitetyjksi, niin 10 prosenttia muuten kannattajista kääntävätkin kelkkansa, ja valtakunnallisesti sillä onkin sitten 1 tai 2 prosenttiyksikön merkitys. Ja se jo riittää tiukassa vaalissa vaikuttamaan pääministerin nimeenkin. Tämä tähän lopuksi. Sama hiukan myöhemmin.

Linkki:

Medianlisävero MLV – SanomaWSOY:n munaus Älypäässä – Herrasmies Vanhanen – Laukaassa hiiret hyppivät pöydälle. Pitkä pääkirjoitus.

http://viikkosanomat.fi/2010/03/24/medianlisavero-mlv-sanomawsoyn-munaus-alypaassa-herrasmies-vanhanen-laukaassa-hiiret-hyppivat-poydalle-pitka-paakirjoitus/

Huom. Interaktiivisuus ei nyt toimi kun vastaukset rupesivat olemaan pelkkää venäjänkielistä spammiä. Yhteyden saa sähköpostilla: nettisanomat (at) hotmail.com. Pertti Manninen.

http://www.viikkosanomat.fi  blogi

http://www.viikkosanomat.fi/viikkosanomat.html  lehti

http://www.nettisanomat.com  lehti

Comments are closed.